Rozmowy Konieczne – Lisk – czy warto jeszcze inwestować? co dzieje się z projektem?